Tuesday, June 5, 2007

[2006.08.16].自由幻象

一篇2006寫的,如今依然是自由幻象
------------------------------------------------------
簡單的幸福包涵著無數的努力與辛酸
現實的生活總是如鐵鎚般的重擊,但又給了穩定的基石.
慾是那麼的單純與美麗,但卻隱埋著無限的危機與不安,以為解脫但卻又如藕斷絲連.
想得到一切自由的無限力量,得到了後卻是限制無限自由的枷鎖
解除了枷鎖,看似無拘無束,但那心中的念頭確曾未淡去.
一樣的自由幻象.

No comments: